TAGFELVÉTEL

KI LEHET EGYESÜLETI TAG?

Az Egyesület Alapszabálya szerint az Egyesület rendes tagjai lehetnek azok a bel- és külföldi természetes- és jogi személyek, akik/amelyek írásban nyilatkoznak belépési szándékukról, elfogadják az Egyesület céljait, alapszabályát.

Az egyesületi tagság az alapításkor az Egyesület nyilvántartásba vételével történik. Az alapítást követően a tagfelvételi kérelemről – írásbeli felvételi kérelem alapján – az Egyesület Elnöksége soron következő ülésén dönt. A felvételhez minimum két alapító tag ajánlása szükséges.

A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.

 

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

belépési_nyilatkozat(Az űrlap kattintással letölthető)

 

A KITÖLTÖTT NYILATKOZAT BEKÜLDHETŐ:

  • ALÁÍRVA, BESZKENNELVE E-MAIL-EN: kard@kard1.hu
  • VAGY ELKÜLDVE AZ ALÁBBI POSTACÍMRE: Dr. Katona Andrea, 1311 Budapest, Pf. 35.