Nyilatkozat egy Választási Szövetség szükségességéről

Representación-de-la-justicia

Országunk a FIDESZ-KDNP koalíció 2010-es kormányra kerülése óta demokráciából a diktatúra irányába halad. A kormány eddigi tevékenysége nyomán a Magyar Köztársaság olyan állammá alakult, melyben jogállamiságunk, jogbiztonságunk semmivé lett, s maga a jogalkotás is jogellenessé vált. A jogszabályokat – hatalmukkal visszaélve – kizárólag saját érdekeiknek megfelelően, kényük-kedvük szerint változtatgatják, megszüntették az Alkotmányt, s 2012-ben beiktattak helyette egy Alaptörvényt, melynek jelenleg már a hatodik, legveszélyesebb módosítását tervezik. Országunkat átnevezték, a választási törvényt átalakították, ennek következtében egy olyan rendszert alakítottak ki, melyben rajtuk kívül senki más nem nyerhet sem választást, sem egyebet.

A Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért (KARD) Egyesület már megalakulásakor azt tűzte ki célul, hogy ezt a rendszert (NER) megváltoztassa, összehozza azokat a pártokat és aktív állampolgárokat, akik egy közös célért dolgoznak, ez pedig a demokratikus Magyarország visszaállítása. Nem kérdéses, hogy ez kizárólag csak valódi összefogással valósítható meg, itt most mindenkinek félre kell tennie egyéni és/vagy párt érdekeit, elgondolásait, és a legkisebb közös többszörösre koncentrálni.

A közös cél megvalósítását a KARD Egyesület szakmai oldalról kezdte meg, eddig öt olyan rendezvényt tartottunk, melyek országunk égető, mindenkit érintő társadalmi problémáit pártok és civilek együttes részvételével vitatta meg, teret engedve a közös gondolkodásnak, s kizárva a kirekesztés minden formáját. Olyan kérdésekkel és problémákkal foglalkoztunk és foglalkozunk a jövőben is, amelyekre együtt kell válaszokat és megoldást találnunk!

Ezeken a rendezvényeken olyan szakemberek ülnek közénk, akiknek révén lehetőség nyílik majd arra, hogy az ország jelenlegi vezetése lecserélhető legyen olyan szakértőkre, akik képesek megoldásokat találni az országos problémákra és nem csak kitalálják, de meg is valósítják azokat.

Szükség van egy olyan VÁLASZTÁSI SZÖVETSÉGre, melyhez a teljes demokratikus ellenzék csatlakozik, pártok és aktív állampolgárok egyaránt, akik erőforrásaikat képesek egy közös platformra helyezni egészen addig, amíg újra ki nem írható egy mindenkinek egyformán esélyt adó demokratikus választás. Csak akkor van esélyünk leváltani a jelenlegi hatalom gyakorlóit, ha ez a VÁLASZTÁSI SZÖVETSÉG mindössze annyit tűz ki célul, hogy a választásokat megnyerje, azaz nem indulnak el egymás ellen, nem támogatják Orbán megosztó politikáját, s minden egyes választókörzetben egyetlen közös jelöltet indítanak és közös listát állítanak.

Ha ezt meg tudjuk valósítani, akár kétharmaddal is megnyerhetjük a következő választást. Az így megalakuló parlament feladata lesz, hogy korszerűsítse az indokolatlanul félredobott ALKOTMÁNYt, visszaállítsa a jogállamot, megalkossa az ÚJ VÁLASZTÓJOGI TÖRVÉNYt, és hatályon kívül helyezzen minden olyan jogszabályt, melyet a Fidesz-KDNP kormány saját hatalmának megtartása és bebetonozása érdekében tett, valamint megalkossa a PÁRTFINANSZÍROZÁSsal, az üvegzsebbel és a KORRUPCIÓELLENESSÉGgel kapcsolatos törvényeket. Ennek megvalósításához csupán néhány hónapra van szükség, és amint ez vágyaink szerint realizálódik, azonnal kiírható egy új, demokratikus választás. Az ideiglenes parlament feloszlatja magát, az ügyvezető kormány lemond, miáltal a pártok újra megmérettethetik magukat egy olyan választáson, amely mindannyiuk számára egyforma esélyeket biztosít. Nem lesznek többé kiváltságosok, és nem érvényesülhet tovább a „Csak a Fidesz!” szlogen.

Budapest, 2016. február 19.

Dr. Magyar György, elnök

Dr. Katona Andrea, alelnök

nyilatkozat_valasztasi_szovetseg

5 Comments on "Nyilatkozat egy Választási Szövetség szükségességéről"

 1. Kérdések egy nyilatkozat szükségességéről

  1. A FIDESZ… olyan rendszert alakítottak ki, melyben rajtuk kívül senki más nem nyerhet sem választást, sem egyebet.
  A KARD egyesület február 19-i nyilatkozatának első bekezdéséből idézett iménti megállapítás vitathatatlan, így a továbbiakban többször is hivatkoznom kell majd rá. Ám ha kérdéseket ígértem álljon itt az is. Ha tényleg igaz az előző idézet: milyen választási előkészületekről van értelme szólni?

  2. A KARD célja, hogy ezt a rendszert (NER) megváltoztassa…
  Ezt a célt elsődlegesen a társadalmi párbeszéd eszközével szolgálva igen fontos lenne a következő kérdés. Miről kell most beszélnünk?

  3. Nem kérdéses, hogy ez kizárólag csak valódi összefogással valósítható meg, félre kell tennie egyéni és/vagy párt érdekeit, és a legkisebb közös többszörösre koncentrálni.
  Matematikai értelemben, a politikai erők primátus törekvései okán az eredmény a tényezők szorzata lenne, de ez már egyszer megbukott, mert politikai értelemben ez önellentmondás. A helyes kérdés nem az lenne: mi a legnagyobb közös osztó?

  4. Szükség van egy olyan VÁLASZTÁSI szövetségre, melyhez a teljes demokratikus ellenzék csatlakozik, Csak akkor van esélyünk leváltani a jelenlegi hatalom gyakorlóit, ha ez a VÁLASZTÁSI SZÖVETSÉG mindössze annyit tűz ki célul, hogy a választásokat megnyerje, s minden egyes választókörzetben egyetlen közös jelöltet indítanak és közös listát állítanak.
  A NER ellenzéke genezise okán ezt kizárja. Szerencsének tarthatnánk: a választási logika valójában nem ezt diktálja. Azonban feltéve a lehetetlent, a teljes összefogást, az első pont még igaz. A jelenlegi rendszerben „csak a FIDESZ”. S ha még is lehetséges másnak győzedelmeskedni, akkor tenni fognak róla, hogy mégse.
  Az eddigiekből adódik az egyetlen kérdés amiről beszélni érdemes, ami az egyetlen közös osztó. Miként lehet demokratikus választásokat biztosítani?

  5. Ha ezt meg tudjuk valósítani, akár kétharmaddal is megnyerhetjük a következő választást.
  Ha létrejönne a választási szövetség, ha meggyeznének a jelöltekbe, ha a kormányzó hatalom lemondana a „Kubatovlistás”, körzetalakítós, átjelentkezős trükközéseiről…. ha, ha, ha (Hahahah!). Alkuk, kompromisszumok tengere mozgósíthatja, megnyerheti a választóknak akár csak egyharmadát?

  6. Az így megalakuló parlament korszerűsítse az alkotmányt, állítsa vissza a jogállamot, hozza létre az ÚJ VÁLASZTÓJOGI törvényt, a pártfinanszírozással, az üvegzsebbel és a korrupcióellenességgel kapcsolatos törvényeket. Ennek megvalósításához csupán néhány hónapra van szükség.
  Papíron elég néhány hét is. Ha azonban tényleg hiszünk a társadalmi párbeszédbe, a felsoroltak egy része is csak évek szívós munkája nyomán jöhet létre. Egy demokratikus választási törvény megírható néhány nap alatt. Vajon a következő választásokig van elég idő és akarat népmozgalomként kikényszeríteni?

  7. Amint ez vágyaink szerint realizálódik, azonnal kiírható egy új, demokratikus választás. Az ideiglenes parlament feloszlatja magát, az ügyvezető kormány lemond, miáltal a pártok újra megmérettethetik magukat.
  Ideiglenes parlament, ügyvezető kormány? E „vágyakról” a nyilatkozat csak záró soraiban tesz említést. Holott ezek, és egy demokratikus választás ígérete lehetnének egy óhajtott összefogás hívószavai.
  Ezekhez eljutni az első lépés talán az lehet, ha a társadalmi párbeszéd tisztázza: Miért értelmetlen a jelenlegi rendszerben mindenféle választásokkal kapcsolatos gondolat, magának a választási rendszernek a megváltoztatása nélkül?

 2. Küldenék egy cikket. Címe: Országos szemétgyűjtési akció.
  Lehetőséget kérek csatolmány elküldésére.
  Üdvözlettel Horváth László

 3. Ezért kellene választási szövetségre lépnie az összes nem jobboldali pártnak.Kezdeményezésem süket fülekre talált.A pártok – főleg vezetőik – így jól érzik magukat? Vagy azt hiszik, hogy Ők fognak nyerni egyedül. Megjósolom, hogy egyik sem fog nyerni 2018-ban. Csak a FIDESZ. Ezt akarjátok? Üdv. Horváth László
  Üdvözlettel
  Horváth László

 4. Mindezt a vonaton írtam utazva a Nemzeti Kerekasztal összejövetelére, amelyre egyik pártvezető sem jelezte részvételét. Nekik nem fontos a rendszer leváltása. Lopjon tovább a jelenlegi vezetés. Megérdemlik.
  Üdvözlettel Horváth László

 5. Dr Àdám Zsuzsa | 2016-03-22 at 07:07 | Válasz

  Isten àldja munkàjàt az egyesületnek és mindenkinek, aki szorgalommal, kitartàssal, a rezsim megtorlàsával szàmolva teszi tisztességesen amit tennünk kell mindannyiónknak!

Leave a comment

Your email address will not be published.


*